نا امنیتی ها در کندز عامل فرار سرمایه گذاران شده است
مسئولان اتاقِ تجارت و صنایع ولایت کندز از فرار تاجران ملی و بین المللی خبر می‌دهند، آنان گفته است که نزدیک به ۴۰۰ تاجر در این ولایت فعالیت داشتند، اما بنابر نا امنی‌های موجود سرمایه‌های شان را به بیرون از کشور و یا هم به ولایت‌ های دیگر رفته اند. مسعود وحدت مدیر صادرات اتاقِ تجارت و صنایع در ولایت کندز در صحبت با رسانه ها گفته است که فرار سرمایه از کندز به اقتصاد این ولایت صدمه بزرگ وارد نموده است. وی افزود : " در این اواخر این مشکلات که در ولایت کندز بوجود آمده بود و مشکلات متعدد دیگری‌ که در صدر راه سکتوری خصوصی به میان آمد، تمام این باعث شد که تعداد زیادی از این تاجران که تعداد شان در حدود ۴۰۰ نفر می‌رسید تمامی شان از کندز فرار کردند و به ولایت ‌های کابل، بلخ و دیگر ولایت‌های کشور و هم‌چنان به کشور همسایه سرمایه ‌های شان را انتقال داده اند." شیرخان بندر، یکی از بنادر مهم و استراتیژیک کشور هم سرحد با تاجکستان میباشد ، اموال تجارتى از طريق اين بندر و عبور از پُل درياى آمو، میان افغانستان و کشورهاى آسياى ميانه، صادر و وارد میشود
Live - پخش زنده


ورود
نمایش از