پيامبري در هر شهر

تمام پیامبران از شبه جزیره عرب ظهور نموده اند، پس آنهایی که در کشور های دیگر زندگی میکنند، چگونه از ناحیه عقیده و عمل مسؤول شناخته می شوند؟ کجای این کار حق عدالت است؟ ... ادامه

مجموعه نتایج: 1 | نمایش: 1 - 1
ورود

خبرنامه

Poll: نظرسنجی

به نظر شما طراحی این سایت چگونه است